Klasser/Priser

Vi tilbyr opplæring i følgende klasser


Trinn 2 - Trinn 4

Trinn 2 Grunnleggende kjøring og kjøretøykompetanse

Gjennom opplæringen på trinn 2 skal eleven tilegne seg kunnskap om bilen og bilkjøring, og lære å mestre bilen rent kjøreteknisk uten å måtte rette oppmerksomheten mot andre trafikanter. Det er ikke fastsatt minste timetall for opplæring på dette trinnet. Opplæringen kan skje på en trafikkskole og/eller ved å øvelseskjøre privat. Omfanget av undervisningen må tilpasses elevens forutsetninger og muligheter for øvingskjøring. Trinn 2 avsluttes med en obligatorisk trinnvurderingstime der elev og lærer sammen tar stilling til om eleven har nådd målene for trinnet, og har tilstrekkelig kjørekompetanse.

Trinn 3 Trafikal del

Gjennom opplæringen i trinn 3 skal eleven skal lære seg å beherske kjøring i variert trafikk. Ved avslutningen av trinn 3 skal elevens ferdigheter være slik at kjøringen er tilnærmet selvstendig. Det er ikke fastsatt minste timetall for opplæringen på dette trinnet. Sikkerhetskurs på bane er obligatorisk og gjennomføres mot slutten av opplæringen på trinn 3. Trinn 3 avsluttes med en obligatorisk trinnvurdering der elev og lærer sammen tar stilling til om eleven har nådd målene for trinnet, og har tilstrekkelig kjørekompetanse.

Trinn 4 Avsluttende opplæring

Opplæringen i trinn 4 skal bidra til å bringe elevene fram mot førerprøven. Opplæringen her er rettet mot elevenes risikoforståelse og trafikksystemet, og inneholder to teorikurs, landevegslangkjøring og en langkjøring med tema planlegging og navigasjon . Det er viktig at eleven øver mye også i trinn 4 slik at han/hun får mest mulig erfaring på dette nivået før han/hun skal ut på vegen alene.

Sikkerhetskurs på vei er obligatorisk i trinn 4 og utgjør den avsluttende delen av opplæring ved trafikkskole. Målene for kurset sikkerhetskurs på vei er hovedsaklig rettet mot elevenes risikoforståelse og trafikksystemet, slik som i trinn 1. En viktig forutsetning er at disse har vært utdypet gjennom hele opplæringen, selv om disse temaene vektlegges spesielt i starten og slutten av opplæringen.


Kurspåmelding

Laster...

Priser klasse B

Kjøretime

Kjøretime

780 kr

Trinnvurdering trinn 2

780 kr

Trinnvurdering trinn 3

780 kr

4.1.2 Kjøring i landeveismiljø

4 050 kr

4.1.3 Planlegging og kjøring i variert miljø

3 760 kr

Forbikjøring

1 820 kr

Førerprøve

Leie av bil

1 870 kr

Kurs

Førstehjelp

For elever over 25 år.

1 020 kr

Sikkerhetskurs på øvingsbane

  • 1 x Baneleie

+ baneleie NAF

4 040 kr

4.1.1 Bilkjøringens risiko

800 kr

4.1.4 Refleksjon og oppsummering

800 kr

Annet

Baneleie NAF

Tillegg til sikkerhetskurs på øvingsbane

1 450 kr

Lærebok

390 kr

Informasjon om priser

Avbestillingsfristen for timer/kurs er 24 timer. Ved avbestilling innenfor 24 timer vil vi gjøre vårt beste for å finne erstatter. Hvis vi ikke klarer det, er man ansvarlig for timen/kurset som er bestilt. Ved fremvisning av legeattest blir timen/kurset satt til 50% av prisen. Gjelder avbestilling mandag, må det avbestilles fredag.


Lærere klasse B

Kommende kurs

Obligatorisk kurs for utvidelse fra klasse A2 til A (Motorsykkel (A))

9. juli / Høyensalgata 22, husk MC-klær! / 6 990,00

Obligatorisk kurs for utvidelse fra klasse A2 til A (Motorsykkel (A))

30. juli / Hamar Trafikkskole AS, Høyensalgata 22. Husk MC-klær! / 6 990,00

Trafikalt grunnkurs u/trafikant i mørket (Trafikalt grunnkurs)

12. august / Hamar Trafikkskole AS, Høyensalgata 22, 2317 Hamar / 1 800,00

Førstehjelp (Personbil automat)

12. august / Hamar Trafikkskole AS, Høyensalgata 22, 2317 Hamar / 1 020,00

Ta kontakt

Åpningstider

Telefon:
Mandag-Fredag 08:00-16:00

Kontakt

Medlem av:

Norges Trafikkskoleforbund-logo Trafikkforum-logo