Klasser/Priser

Vi tilbyr opplæring i følgende klasser


Trinn 2 - Trinn 4

Trinn 2 Grunnleggende kjøring og kjøretøykompetanse

Gjennom opplæringen på trinn 2 skal eleven tilegne seg kunnskap om bilen og bilkjøring, og lære å mestre bilen rent kjøreteknisk uten å måtte rette oppmerksomheten mot andre trafikanter. Det er ikke fastsatt minste timetall for opplæring på dette trinnet. Opplæringen kan skje på en trafikkskole og/eller ved å øvelseskjøre privat. Omfanget av undervisningen må tilpasses elevens forutsetninger og muligheter for øvingskjøring. Trinn 2 avsluttes med en obligatorisk trinnvurderingstime der elev og lærer sammen tar stilling til om eleven har nådd målene for trinnet, og har tilstrekkelig kjørekompetanse.

Trinn 3 Trafikal del

Gjennom opplæringen i trinn 3 skal eleven skal lære seg å beherske kjøring i variert trafikk. Ved avslutningen av trinn 3 skal elevens ferdigheter være slik at kjøringen er tilnærmet selvstendig. Det er ikke fastsatt minste timetall for opplæringen på dette trinnet. Sikkerhetskurs på bane er obligatorisk og gjennomføres mot slutten av opplæringen på trinn 3. Trinn 3 avsluttes med en obligatorisk trinnvurdering der elev og lærer sammen tar stilling til om eleven har nådd målene for trinnet, og har tilstrekkelig kjørekompetanse.

Trinn 4 Avsluttende opplæring

Opplæringen i trinn 4 skal bidra til å bringe elevene fram mot førerprøven. Opplæringen her er rettet mot elevenes risikoforståelse og trafikksystemet, og inneholder to teorikurs, landevegslangkjøring og en langkjøring med tema planlegging og navigasjon . Det er viktig at eleven øver mye også i trinn 4 slik at han/hun får mest mulig erfaring på dette nivået før han/hun skal ut på vegen alene.

Sikkerhetskurs på vei er obligatorisk i trinn 4 og utgjør den avsluttende delen av opplæring ved trafikkskole. Målene for kurset sikkerhetskurs på vei er hovedsaklig rettet mot elevenes risikoforståelse og trafikksystemet, slik som i trinn 1. En viktig forutsetning er at disse har vært utdypet gjennom hele opplæringen, selv om disse temaene vektlegges spesielt i starten og slutten av opplæringen.


Kurspåmelding

Laster...

Priser klasse B

Kjøretime

Kjøretime

670 kr

Trinnvurdering trinn 2

670 kr

Trinnvurdering trinn 3

670 kr

4.1.2 Kjøring i landeveismiljø

3 500 kr

4.1.3 Planlegging og kjøring i variert miljø

3 300 kr

Forbikjøring

1 700 kr

Førerprøve

Leie av bil

1 700 kr

Kurs

Sikkerhetskurs på øvingsbane

3 590 kr

4.1.1 Bilkjøringens risiko

700 kr

4.1.4 Refleksjon og oppsummering

700 kr

Annet

Baneleie NAF

Tillegg til sikkerhetskurs på øvingsbane

1 300 kr

Lærebok

390 kr

Informasjon om priser

Avbestillingsfristen for timer/kurs er 24 timer. Ved avbestilling innenfor 24 timer vil vi gjøre vårt beste for å fylle plassen din. Hvis vi ikke klarer det, må timen/kurset betales. Ved fremvisning av legeattest blir timen/kurset satt til 50% av prisen. Gjelder avbestilling mandag, må det avbestilles fredag.


Lærere klasse B

Kommende kurs

Førstehjelp (TG)

21. okt / Hamar Trafikkskole AS, Høyensalgata 22, 2317 Hamar / 600 kr

Trafikant i mørket (TG)

2. nov / Hamar Trafikkskole AS, Høyensalgata 22, 2317 Hamar / 1.800 kr

Trafikant i mørket (TG)

3. nov / Hamar Trafikkskole AS, Høyensalgata 22, 2317 Hamar / 1.800 kr

Trafikant i mørket (TG)

3. nov / Hamar Trafikkskole AS, Høyensalgata 22, 2317 Hamar / 1.800 kr

Ta kontakt

Medlem av:

Norges Trafikkskoleforbund-logo Trafikkforum-logo